Атама – Парашкева Борисова
Варна – Мария Боянова Таскова
Свети наум – Весела Неделчева
Пловдив – Анета Петкова
Център – Ренета Пейкова