HYPOXI Център-София се намира в гр. София, ул. „Йордан Йовков“, бл.8 до вход А
Там ще бъдете посрещнати от обучен екип, който ще ви консултира и грижи за вас по време на HYPOXI тренировките.