Обобщени резултати от проучване, проведено в Медицински център за превенция – Хамбург
 
МЦПХ – „Фалкенрид” № 88 Хамбург
 
Проф. д-р Кристоф М. Бамбергер, д-р Сабине Гут
Медицински център за превенция Хамбург (МЦПХ) при Университетски медицински център Хамбург-Епендорф
 
Намаляването на енергийния прием и увеличаването на енергийния разход чрез физически упражнения е в основата на редуцирането и контрола на теглото. До днес не можеше да се докаже, че някой метод системно и приоритетно намалява телесните мазнини в конкретни зони на тялото („проблемни зони”). Но научните доклади сочат, че ефектът от конвенционалната тренировка за издръжливост върху намаляването на мастните депа може да се увеличи допълнително чрез редуване на позитивно и негативно налягане в целевите зони като зоната на корема, ханша или бедрата (HYPOXI тренировка).
 
Целта на настоящото изследване беше да докаже научно тези доклади. За тази цел, 20 жени с наднормено тегло (30-50 години, индекс на телесна маса 27-32 кг/м2) бяха произволно разделени в две групи. Първата група следваше четири седмична програма с тренировки на конвенционален велоергометър (3 х 30 мин. седмично). Втората група изпълняваше същия брой и тип тренировки като използваше HYPOXI тренажор S120 (ергометрична тренировка с редуване на налягането от кръста надолу в продължение на 30 минути). Освен релевантните за това изследване параметри, а именно загуба на тегло и намаляване на обиколките, ние измерихме и кръвната захар, липидите и кръвното налягане преди и след четири седмичната тренировъчна програма.
 
Шестнадасет мъже с наднормено тегло бяха подложени на същото изследване, като групите трябваше да изпълняват упражненията или на обичайната бягаща пътечка или на пътечка с тренировъчен костюм HYPOXI Ваунавт (неопренов костюм, специално проектиран за редуване на налягането в зоната на корема и ханша).
 
Резултатите от изследването при жените могат да се обобщят по следния начин:
1. И двете групи показват значителна загуба на тегло. Тя е по-категорична при HYPOXI групата, но не и значително по-голяма (следно за HYPOXI групата – 3 кг., средно за контролната група – 2,3 кг.)
2. И двете групи показват намаляване на обиколките в проблемните за жените зони (ханш, седалище, и двете бедра общо, както и всяко бедро в отпуснато и изпънато състояние). Но смаляването в обиколките беше значително по-голямо при членовате на HYPOXI групата, отколкото при участниците в контролната група (HYPOXI група – 13,1 см, контролна група – 4,8 см).
3. и двете групи показват намаляване на обиколката на бедрата (измерена при отпуснато бедро). Намалението в обикалката е значително по-голяма при членовете на HYPOXI групата, отколкото при участниците в контролната група (HYPOXI група – 2,9 см, контролна група – 0,7 см).
4. И двете групи групи показват намаление на обиколките в съответните зони на измерване – корем и ханш. Общият сбор на намалените обиколки в сантиметри е значително по-висок при HYPOXI групата в сравнение с този на участниците в контролната група (HYPOXI група – 7,4 см; контролна група – 2,7 см).
5. Общият сбор на намалените обиколки във всички зони на измерване по време на проучването (талия, корем, ханш, седалище, обиколка на двата крака както и на всеки крак в отпуснато и стегнато положение) също сочи значително по-добри резултати при HYPOXI групата (HYPOXI група – 19,9 см; контролна група – 8,3 см).
 
Резултатите при мъжете могат да се обобщят както следва:
1. И при двете групи се наблюдава значителна загуба на тегло. В този случай отново тя е по-забележима при HYPOXI групата, но разликата не е толкова забележителна при сравнение с групата, провеждаща конвенционални тренировки (средно за HYPOXI групата – 3,0 кг; средно за контролната група – 2,3 кг).
2. И двете групи показват намаление на обиколките в проблемните за мъжете зони (корем и паласки). Но, намалението в сантиметри е значително по-високо при членовете на HYPOXI групата в сравнение с контролната гурпа (HYPOXI група – 13,3 см; контролна група – 2,9 см).
3. Общият сбор на намалените обиколки във всички зони на измерване по време на проучването (талия, корем, ханш) също сочи значително по-добри резултати при HYPOXI групата (HYPOXI група – 13,3 см; контролна група – 4,4 см).

Заключение
Забележително снижаване на теглото може да се паостигне в рамките на четири седмици както с конвенционални тренировки, така и с HYPOXI тренировки. С HYPOXI тренировки то е много по-успешно от конвенционалните методи. По отношение на системното намаляване на телесната мазнина в целевите зони, HYPOXI е значително по-ефикасен метод от кънвенционалните тренировки. Това означава, че HYPOXI осигурява един научно доказан метод за системно намаляване на телесните мазнини в проблемните зони. Поради относително краткия период, през който се проведе проучването, не сме в състояние да дадем категорично мнение относно допълнителните здравни ползи като подобряване на нивата на кръвна захар и липиди или нормализирането на кръвното налягане.

Хамбург, 23.11. 2010

Професор доктор на медицинските науки
Кристоф М. Бамбергер (Christoph M. Bamberger)
Ръководител на изследването

Доктор Сабине Гут (Sabine Guth)
Ръководител на проекта