Индекс на телесна маса

Body Mass Index (BMI) или Индекс на телесната маса (ИТМ)
Препоръчителните стойности на ИТМ зависят от възрастта. Тази зависимост е илюстрирана в следващата таблица:

Възраст

BMI

19-24 години

19-24

25-34 години

20-25

35-44 години

21-26

45-54 години

22-27

55-64 години

23-28

>64 години

24-29

 

Класификацията на BMI e различна при мъже и жени:

Класификация

мъже

жени

Ниско тегло

<20

<19

Нормално тегло

20-25

19-24

Наднормено тегло

25-30

24-30

Затлъстяване

30-40

30-40

Тежко затлъстяване

>40

>40

При затлъстяване и тежко затлъстяване / BMI 30-40 / е необходимо предприемане на мерки за намаляване на теглото поради повишен риск от развитие на диабет от II тип и сърдечно-съдови заболявания.

Допълнителни рискови фактори свързани със затлъстяването са :

  • Високо кръвно налягане
  • Висок LDL холестерол- „ лош холестерол”
  • Нисък HDL холестерол- „ добър холестерол”
  • Високи триглицериди
  • Висока кръвна захар
  • Фамилна обремененост със сърдечно-съдови забалявания
  • Липса на физическа активност
  • Тютюнопушене

Най-лесният метод за определяне на съпътстващите рискове при затлъстяване е измерването на обиколката на талията в сантиметри – в най-тясното място между долното ребро и горния ръб на таза.

Съпътстващи затлъстяването рискове

Обиколка на талията
мъже

Обиколка на талията
жени

Повишен риск > 94 см. > 80 см.
Значително повишен риск > 102 см. > 88 см.