Ден първи от терапията в София.

Ден втори от терапията в София.

Ден трети от терапията в София.

Ден четвърти от терапията в София.

Ден пети от терапията в София.

Ден шести от терапията в София.

Ден седми от терапията в София.