Знаете ли, че HYPOXI-методът започва с революционна идея на австрийския спортен учен д-р Норберт Егер? Той е знаел, че мазнините изгарят предимно в областите, където тъканта е най-добре кръвоснабдена и чрез движение. Ето защо той се фокусира върху разработването на тренажори, които да комбинират техника за подобряване на кръвообращението с движение. За първи път в историята пресотерапията се използва едновременно с упражнения за изгаряне на мазнини. Днес HYPOXI се счита за първото и единствено патентовано устройство, което включва вакуумна технология с упражнения за постигане на истинско целево изгаряне на мазнини.