Изграждането на самоувереност е постоянен процес. Но няколко HYPOXI тренировки, ще ти дадат необходимия тласък.