1. Посетителите трябва да са запознати с хигиенните мерки и условията за тренировки в спортния обект;
2. Посетителите задължително спазват разстоянието от 1,5 м.;
3. Посетители със симптоми като настинка, хрема, кихане, болки в гърлото, лека кашлица и повишена телесна температура не се допускат в центъра;
4. При желание да посетят груповите тренировъчни занимания посетителите се записват предварително, така че да не се превиши капацитетът на залата при спазване на дистанцията от 1,5 м., не по-малко от 4 кв. м. на един човек и максимум 10 души;
5. Тренировките с персонален фитнес инструктор се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки;
6. Не се допуска осъществяване на физически контакт със служители и други лица;
7. Посетителите следват указанията на служителите;
8. Посетителите извършват дезинфекция на ръцете си при пристигане в центъра;
9. Посетителите задължително носят собствена кърпа, която използват в центъра;
10. Посетителите сами почистват използваните от тях уреди и аксесоари с наличните дезинфектанти, като почистват техните контактни повърхности;
11. Посетителите изхвърлят собствения си боклук или отпадъци в поставените подходящи кошчета за целта;
12. Посетителите използват наличните дезинфектанти след употреба на уреди и аксесоари;
13. При възможност посетителите плащат безкасово;
14. Посетителите задължително тренират с чисти спортни обувки, предназначени само за залата.