В старите и не толкова стари клинични учебници по ортопедия, травматология, неврология, вътрешни болести и т.н, се дава дефиниция на точно определени болестни състояния и съответното им лечение-оперативно,консервативно,медикаментозно и др. Обикновено това са точни определения, допълнени от: 1.етиология; 2. Патогенеза ; 3. Честота; 4.протичане; 5.прогноза и изход на заболяването.

В изданието „Мускулен стречинг в мануалната терапия” от 2000 г., Олаф Евент и Йерн Хамберг дават подробен анализ на така наречения „офис синдром”, представяйки го като резултат от няколко неблагоприятни фактори(динамични и статични) в работната среда на един офис работник. Интересното в крайна сметка е, че протичането и изхода на офис синдрома се явяват практическото начало на по-сериозните заболявания- гръбначни изкривявания и миофасциални синдроми със следващите ги радикулити, плексити, спондилоартрози, спондилолистези, и т.н.

Факта че има връзка между патологичното (болестта) и предпатологичното (офис синдрома) състояние, не бива да се омаловажава, а напротив- да се приеме като сигнална лампа за навременна профилактика! Защото, колкото по-малък и неузрял е проблема, толкова по-бързо и лесно се решава той!

С. Стоев