Автор: К. Ганчев

Редуциране на килограми чрез силова, аеробна тренировка и диета – ползи и недостатъци

Едни от най-популярните методи за коригиране на килограми са: силова, аеробна тренировка и диета. Всеки един от тези методи имат своите преимущества и недостатъци. От проведено научно изследване „Ефекти от силова или аеробна тренировка върху човешкия организъм, ниво на метаболизъм в покой и максимална кислородна консумация при хора с наднормено тегло подложени на диета: Allan Geliebter, Margaret M Maher, Laura Gerace, Bernard Saini A Hashim”, са направени подробни изследвания и статистическа обработка на получените резултатите. Последните са онагледени в таблици и диаграми.

Лицата които ползвали силова и аеробна тренировка са били подлагани на ниско енергийна диета, а тези които са били само на диета са били на обикновена диета (умерено енергийно ограничаване) .

Силова + диета Метод

Аеробна + диета

Диета
Килограми (кг)
Преди 100.9 ± 21.9 96.0 ± 23.0 97.6 ± 19.9
След 93.2 ±19.9 86.4 ± 19.8 88.1 ± 19.2
Промяна -7.8 ± 3.8 -9.6 ± 4.5 -9.5 ± 3.1
СМТ (кг)2*
Преди 58.9 ± 11.5 57.5 ± 12.8 57.0 ±12.2
След 57.7 ±11.1 55.2 ± 11.7 54.3 ± 11.6
Промяна -1.1 ± 2.3 -2.3 ± 2.4 -2.7 ± 2.1
Мазнини (кг)
Преди 42.1 ±14.0 38.4 ± 12.5 40.6 ±11.2
След 35.4 ±12.4 32.1 ± 11.0 33.8 ±11.5
Промяна -6.7 ± 2.8 -7.2 ±3.0 -6.8 ± 2.6
Мускули на ръката (см)4
(релаксирани)
Преди 28.5 ± 5.2 27.6 ± 4.3 27.5 ±4.1
След 29.1 ±4.3 27.2 ±4.2 26.9 ±3.9
Промяна 0.6 ±2.6 -0.4 ± 2.4 -0.6 ± 2.7
Мускули на ръката (см)5
(напрегнати/контрактирани)
Преди 30.6 ± 5.7 29.8 ± 4.6 30.2 ±5.4
След 31.7 ±6.8 29.5 ± 4.9 28.7 ± 4.9
Промяна 1.1 ±4.1 -0.3 ± 2.3 -1.6 ±3.1
RMR **(ю/д)
Преди 7679 ± 1679 7290 ±1447 7214 ±1496
След 7147 ±1618 6667 ±1561 6845 ±1420
Промяна -532 ± 1054 -623 ± 857 -369 ± 1055

Am J C/in Nuir 1997:66:557-63. Printed in USA. © 1997 American Society for Clinical Nutrition

В таблицата са отразени промените които настъпват в: телесно тегло, тъкани несъдържащи мазнини, мазнини, ниво на метаболизъм в покой { RMR) и мускули на ръката при трите различни метода за отслабване.

СМТ* – Свободни от мазнини тъкани

RMR** – Ниво на метаболизъм в покой

Анализ на получените резултати

И при трите метода няма особена  разлика в редуциране на телесна маса. Загубата при свободните от мазнини тъкани е най-голяма при групата подложена само на диета, по-малка при аеробната тренировка и най-малка при силовата тренировка. Най-високи загуби на мазнини се наблюдава при аеробната тренировка и почти еднакви стойности има при силовата тренировка и диетата. При силова тренировка има нарастване на мускулна маса, докато при аеробната и особено при лицата които са на диетата се наблюдава спад на стойностите, като превес има при последната. При трите метода се наблюдава спад на RMR, като при тези които са ползвали силова или аеробна тренировка е по-изразен. Това е така, защото те са съчетали спорта с ниско-енергийна диета!

Изводи

Колкото е по-строга диетата толкова по-ниски са стойностите на RMR, налице са големи загуби на тъкани свободни от мазнини и мускулна маса. За да има корекция на теглото за сметка на загуба на мазнини, запазване на мускулна маса, повишаване на кислородна консумация и запазване, или увеличаване на RMR е необходим добър хранителен баланс съчетан с подходящо двигателно натоварване, като винаги за изгаряне на мазнини има превес аеробната тренировка, но пък завишаване на (RMR) има при силовото натоварване.

Заключение

Аеробната тренировка гори мазнини, но не се противопоставя на спада на нивото на метаболизъм в покой (RMR), а силова тренировка увеличава нивото на (RMR) с по-малко използване на мазнините като енергиен източник. Диетата не е най-доброто решение за корекция на тегло, защото загубата му е за сметка не само на мазнини, но и на мускулна маса, на тъкани свободни от мазнини, занижени стойности на тиреоидни хормони (хормони на щитовидна жлеза), ниски стойности на кислородна консумация и др.